" ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี เรานำเสนอธัญพืชคัดพิเศษ

   ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง

   ทุกกุล่มอุตสาหกรรมที่เข้าใจธัญพืช

   และมองหาแหล่งวัตถุดิบชั้นดี เพื่อนำไป

   ผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงต่อไป"

   "รู้จักธรรมชาติ รู้จักความอร่อย รู้จักเสือบิน "


รับรองสินค้ามาตรฐาน