กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

17 พฤษภาคม 2561

โครงการ ตั้งยิ่งจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน 2559

ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ  คือ  ทางบริษัทฯ ได้พาพนักงานเข้าวัดเพื่อสร้างบุญ สร้างกุศล เป็นมงคลให้กับชีวิตตนเองทำให้จิตใจผ่องใส และเบิกบานเติมพลังทางด้านจิตใจ โดยได้พากันเข้าไปทำความสะอาดตาม วัดวา อาราม สถานที่ต่างๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม ณ  วัดกิ่งเเก้ว  ในชุมชนของเรา