ผลิตภัณฑ์

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

ถั่วเขียวเลาะเปลือก ผ่าซีก

ถั่วเขียวเลาะเปลือก ผ่าซีก คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

ถั่วเหลือง เลาะเปลือก ผ่าซีก

ถั่วเหลือง เลาะเปลือก ผ่าซีก คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

ถั่วเขียวผิวมัน

ถั่วเขียวผิวมัน คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

ถั่วอะซูกิ

ถั่วอะซูกิ คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

ถั่วแดงหลวง

ถั่วแดงหลวง คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

ถั่วดำ

ถั่วดำ คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"