ร่วมงานกับเรา

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

เจ้าหน้าจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด 33/3 ม.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เงินเดือน (บาท) : 25,000-35,000

 

รายละเอียด

เพศ : ชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน : ในการทำงาน

1.สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
2.ดำเนินการจัดซื้อต่างประเทศตามนโยบายและกลยุทธิ์การจัดซื้อต่างประเทศ
3.Update ราคาวัตถุดิบและจัดทำรายงาน
4.ตรวจสอบความถูกต้องขางเอกสารนำเข้า
5.ติดตามการส่งมอบสินค้าต่างประเทศ จัดทำใบวิเคราะห์วัตถุดิบและใบรับรองสินค้า
6.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบผู้ขายที่ต้องปรับปรุง

อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
3.มีความขยัน อดทน มีทัศนคติดี
4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ

 
- โบนัสประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
- อาหารกลางวันฟรี - วันหยุดตามประเพณี
- Intensive ,เบี้ยเลี้ยง,ค่าสึกหรอ,ค่าน้ำมัน (เซลล์) - ท่องเที่ยวประจำปี