ผลิตภัณฑ์

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

งาขาว ขนาดใหญ่

งาขาว ขนาดใหญ่ คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

งาดำ ขนาดใหญ่

งาดำ ขนาดใหญ่ คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

งาขาวขนาดเล็ก

งาขาวขนาดเล็ก (ไข่ปลา) เลาะเปลือก คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"

งาขาวขนาดใหญ่ เลาะเปลือก (ถุงสีฟ้า) คัดพิเศษ เกรด A

งาขาวขนาดใหญ่ เลาะเปลือก (ถุงสีฟ้า) คัดพิเศษ เกรด A ตรา"เสือบิน"