ร่วมงานกับเรา

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น.- 17:00 น.

รายละเอียด

เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ไม่จำกัด

อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ความความเรื่องคลังสินค้า
2.เบิก-จ่าย สินค้า
3.ขับรถโฟล์คลิฟท์

สวัสดิการ

• ประกันสังคม

• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

• ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

• ประกันชีวิต

• ประกันสุขภาพ

• เงินโบนัสตามผลงาน

• ค่ายานพาหนะ

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

• ค่าตอบแทนพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กทม.และปริมณฑล

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น. - 17:00 น.

 

รายละเอียด

เพศ : ไม่จำกัดอายุ อายุ(ปี) : 23 - 45

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม

 

1.งานขาย Food Service หรือ ดูแลงาน Key Account
2.เข้าตามอุตสาหกรรม
3.ลงพื้นที่เพื่อขายสินค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว
4.จัดทำการขายและกำหนดผลตอบแทน
5.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
6.กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ขายสินค้าไม่ได้เป้า
7.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า หาลูกค้ารายใหม่
8.ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 

สวัสดิการ

 

• ประกันสังคม
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่ายานพาหนะ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ปรับเงินประจำปี
• ของเยี่ยมไข้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

วันหยุด : วันอาทิตย์ 

เวลาทำงาน : 08:00 น. - 17:00 น. 

รายละเอียด

เพศ : ไม่จำกัดอายุ อายุ(ปี) : 23 - 45

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขายสินค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว

2.จัดทำการขายและกำหนดผลตอบแทน

3.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4.กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ขายสินค้าไม่ได้เป้า

5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า หาลูกค้ารายใหม่

6.ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

 

• ประกันสังคม
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่ายานพาหนะ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ปรับเงินประจำปี
• ของเยี่ยมไข้พนักงาน