ร่วมงานกับเรา

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น.- 17:00 น.

รายละเอียด

เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ไม่จำกัด

อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ความความเรื่องคลังสินค้า
2.เบิก-จ่าย สินค้า
3.ขับรถโฟล์คลิฟท์

สวัสดิการ

-โบนัส( จ่ายโบนัสปีละ 1  ครั้ง)
- เบี้ยขยัน                                                        - ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินประจำปี                                           - มีวันหยุดตามประเพณี
 - ค่าอาหาร                                                     -เบี้ยซ้อมดับเพลิง

 -ค่าตำแหน่ง                                                   - มีงานเลี้ยงปีใหม่
 -ค่าทักษะ                                                        - มีกิจกรรมนอกสถานที่
 -ค่าฉ่ำ                                                             -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพครอบครัวพนักงาน        
 -ค่าขับรถโฟล์คลิฟ                                          -ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 -ค่าอัดกาก                                                       - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 -ค่าพ่นยา                                                        -ประกันสุขภาพ         
 -ค่ากะ                                                             - ประกันชีวิตกลุ่ม       
-ซื้อสินค้าราคาพนักงาน                                  -ของเยี่ยมไข้พนักงานกรณีคลอดบุตร
-เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่                       - สหกรณ์ออมทรัพย์
-เบี้ยเลี้ยงอบรม                                               
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน , 8 วัน , 10 วัน(ขึ้นอยู่ตามอายุงาน )
-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงาน 6,000 บาท

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด  33/3  ม.5  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เงินเดือน (บาท) : 400  บาท/วัน

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น. - 17:00 น.
 

รายละเอียด

เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 30

ระดับการศึกษา :ม.3  ขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความรู้ QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สวัสดิการ

-โบนัส(สูงสุด 3 เดือนทุกปี ไม่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ จ่ายโบนัสปีละ 1  ครั้ง)
- เบี้ยขยัน                                                        - ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินประจำปี                                           - มีวันหยุดตามประเพณี
 - ค่าอาหาร                                                     -เบี้ยซ้อมดับเพลิง

 -ค่าตำแหน่ง                                                   - มีงานเลี้ยงปีใหม่
 -ค่าทักษะ                                                        - มีกิจกรรมนอกสถานที่
 -ค่าฉ่ำ                                                             -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพครอบครัวพนักงาน        
 -ค่าขับรถโฟล์คลิฟ                                          -ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 -ค่าอัดกาก                                                       - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 -ค่าพ่นยา                                                        -ประกันสุขภาพ         
 -ค่ากะ                                                             - ประกันชีวิตกลุ่ม       
-ซื้อสินค้าราคาพนักงาน                                 -ของเยี่ยมไข้พนักงานกรณีคลอดบุตร
-เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่                     - สหกรณ์ออมทรัพย์
-เบี้ยเลี้ยงอบรม                                               
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน , 8 วัน , 10 วัน(ขึ้นอยู่ตามอายุงาน )
-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงาน 6,000 บาท
 

พนักงานซ่อมบำรุง

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด 33/3 ม.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เงินเดือน (บาท) : 560   บาท/วัน

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น. - 17:00 น.

 

รายละเอียด

เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35

ระดับการศึกษา : ปวช ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า หรือ ช่างกลโรงงาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.มีความรู้เรื่องงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.สามารถเชื่อมได้

 

สวัสดิการ

 

-โบนัส(สูงสุด 3 เดือนทุกปี ไม่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ จ่ายโบนัสปีละ 1  ครั้ง)
- เบี้ยขยัน                                                        - ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินประจำปี                                           - มีวันหยุดตามประเพณี
 - ค่าอาหาร                                                     -เบี้ยซ้อมดับเพลิง

 -ค่าตำแหน่ง                                                   - มีงานเลี้ยงปีใหม่
 -ค่าทักษะ                                                        - มีกิจกรรมนอกสถานที่
 -ค่าฉ่ำ                                                             -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพครอบครัวพนักงาน        
 -ค่าขับรถโฟล์คลิฟ                                          -ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 -ค่าอัดกาก                                                       - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 -ค่าพ่นยา                                                        -ประกันสุขภาพ         
 -ค่ากะ                                                             - ประกันชีวิตกลุ่ม       
-ซื้อสินค้าราคาพนักงาน                                 -ของเยี่ยมไข้พนักงานกรณีคลอดบุตร
-เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่                     - สหกรณ์ออมทรัพย์
-เบี้ยเลี้ยงอบรม                                               
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน , 8 วัน , 10 วัน(ขึ้นอยู่ตามอายุงาน )
-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงาน 6,000 บาท