ติดต่อเรา

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด 33/3 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : (662) 750-0781-5 โทรสาร : (662) 750-0580,(662) 312-4463 อีเมล : sales@tangying.co.th