เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด


 

ความเป็นมา

 

ตั้งยิ่งวัฒนา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต “ธัญพืช” มานานกว่า 60 ปี ภายใต้แบรนด์ที่เชื่อถือได้
 • คุณปู่ ตั้งจินเคียม สั่งสมความรู้ และประสบการณ์ สร้างสรรค์ “ถั่วเขียวเลาะเปลือกผ่าซีก” ด้วยเครื่องจักรที่คิดค้นด้วยตนเอง เป็นรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497
 • คุณพ่อสันติ สุนทรมั่นคงศรี ได้ปรับปรุงเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเปลี่ยนสายการผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Production Line) ให้ผลผลิตคุณภาพ สูง ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมการโม่งาที่เป็นเทคนิคเฉพาะ โม่งาได้ทุกสายพันธุ์ทั่วโลก อบด้วยอุณหภูมิ ที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
 • ทายาทรุ่นที่ 3 ได้นำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ กระบวนการจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างแบรนด์ พัฒนาความเข้าถึงด้วยการกระจายสินค้าในทุกช่องทางจัดจำหน่าย ภายใต้ 2 แบรนด์คุณภาพ
  • “เสือบิน” – สะอาด สดใหม่ ครบคุณค่าธัญพืชไทย
  • “วาฬ” – สวยสะอาด หอมใหม่ อร่อยเกินคุ้ม
flyingtiger pulse and seed factorywhale pulse and seed factory
 คลิ้กรูปภาพด้านบนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า (Please click the picture above for products detail)

ตั้งยิ่งวัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก (International Standard Quality) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
 • มาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 Certified TH09/3747
 • ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการผลิต สะอาด ปลอดภัย คงคุณค่าธรรมชาติ
 • รับรองด้วย Certificate of Analysis/Test Report ให้ผลิตผลสม่ำเสมอ ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างคุ้มค่า
ทีมวิจัยและพัฒนาทั้งภายนอก และภายใน ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกรายการผลิตภัณฑ์ของตั้งยิ่งวัฒนา ปลอดภัยต่อการบริโภค (Food Safety)
 • ธัญพืช สดใหม่ ไม่มีสารปนเปื้อน เช่น สารพิษ Aflatoxin เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งผลิตจากเชื้อราตระกูล Aspergillus
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูก ตรวจสอบกระบวนการเพาะปลูก ตรวจสอบผลผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธัญพืชทุกรายการ ปราศจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ (Pesticides)
 • ไม่มีสิ่งเเปลกปลอม กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ร่อนทำความสะอาด (Auto-sifting), แยกน้ำหนัก (Gravity Separator),  คัดแยกด้วยสี (Color Sorter Technology), ตรวจจับโลหะ (Metal Detector) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธัญพืชทุกรายการ ปราศจากเหล็ก หิน ดิน ฯลฯ
 • ยุติธรรม ตรงไปตรงมา เปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยน้ำหนัก (Moisture Content) ตรงตามข้อกำหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์* เก็บรักษาธัญพืชเอาไว้ได้นาน
ยึดมั่นในสัญญา (Commitment to Excellence)
 • ซื่อสัตย์ ส่งมอบความประทับใจต่อลูกค้าตามคำมั่นสัญญาอย่างจริงใจ
​​ชุมชนมั่งคั่ง สังคมวัฒนา (Social Prosperity)
 • เราสนับสนุนงานอาชีพในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนมั่งคั่ง สังคมวัฒนา
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายคุณภาพ/วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์
บริษัทผู้ผลิตธัญพืชชั้นนำระดับโลกที่ได้รับคำชื่นชม นำเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ภายใต้แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อสุขภาพดีทุกวัน
พันธกิจ
ลงทุนในงานวิจัย พัฒนาสินค้าคุณภาพ สร้างความรู้จักจดจำตราผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคภายใต้แนวคิด
 “อาหารปลอดภัย
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นโรงงานตัวอย่างในด้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “อาหารปลอดภัย” เน้นการประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมองค์กร
 1. ภาวะผู้นำ
 2. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 3. การทำงานเป็นทีม
 4. การพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง